Kontingent

Penge
Læs om kontingent

Kontingent
Kontingentet er fradragsberettiget. Det fastsættes på den årlige generalforsamling:

fraktion 1 (lærere) og 2 (bh.kl.ledere): kr 508

Fraktion 4 (pensionister) kr 1224 årligt

Fraktion 6 (særlige medlemmer) kr 852 årligt

Kontingentet opkræves centralt af DLF. Dette sker via månedlige girokort for medlemmerne i fraktionerne 1 og 2. Medlemmer af fraktion 4 (pensionister) og fraktion 6 (særlige medlemmer) bliver opkrævet årligt. For at gøre det nemmere for alle kan man selvfølgelig tilmelde indbetalingerne til PBS (anbefales).

Har du orlov (d.v.s. ingen løn som lærer/bh.kl.leder) eller er ledig, kan du søge hovedforeningen om nedsættelse af kontingentet – i særlige tilfælde fritagelse.